kultura

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Rady Kultury, która będzie organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta w sprawach dotyczących kultury. Przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania z dziedziny kultury na rzecz mieszkańców naszego Miasta mogą się zgłaszać wysyłając informacje o kandydacie (imię, nazwisko, dane organizacji/instytucji, której jest przedstawicielem oraz krótkie uzasadnienie) na adres mailowy wks@um.sosnowiec.pl w terminie do 21 maja br.

Do pobrania: