Logotyp 2 835x365

Informujemy iż 13 września w sali sesyjnej UM Sosnowiec zamiast wykładu pt “Seniorzy mają głos, czyli wprowadzamy lokalną, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą” odbędzie się wykład poświęcony tematyce opiniowania prawa miejscowego przez obywateli.

13 września br w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec odbędzie się kolejny z interaktywnych wykładów dla seniorów – „Co my na to? Opiniowanie projektów prawa miejscowego przez obywateli”.

W systemie źródeł prawa w Polsce wyróżniamy oprócz Konstytucji RP, umów międzynarodowych, ustaw i rozporządzeń również akty prawa miejscowego. Są to przepisy prawa wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego – obowiązują więc na obszarze: województw, powiatów, gmin.

W odniesieniu do niektórych rodzajów aktów prawnych obowiązkowe jest przeprowadzanie konsultacji społecznych – jednej z podstawowych form włączania obywateli do procesu prawotwórczego
Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Uczestnicy wykładu dowiedzą się czym są konsultacje społeczne, w jakich wypadkach samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne, jakie są zasady i tryb ich przeprowadzania. Słuchacze poznają procedury, sposoby i znaczenie opiniowania aktów prawa miejscowego przez seniorów.

Data: 13.09.2016 r.
Godz.: 10:00 – 12:00
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta Sosnowiec
Temat: „Co my na to? Opiniowanie projektów prawa miejscowego przez obywateli”.

Wstęp wolny

Wykłady odbywają się w ramach realizowanego od marca br. Projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu.
Dzięki wykładom seniorzy poznają nowoczesne narzędzia partycypacji obywatelskiej, skuteczne sposoby prowadzenia rzecznictwa interesów oraz wdrażania dobrych praktyk.

Projekt „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów w Sosnowcu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Partnerstwie z Gminą Sosnowiec i finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.