skarbonka swinka

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec działań środowiskowych w ramach Programów Aktywności Lokalnej, celem wzmacniania społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wspierania ich aktywności”.

Oferty należy składać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, (WWO) ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, pokój 433, piętro III, w terminie do dnia 29.05.2017r. (liczy się data wpływu do WWO). 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty. Pliki do pobrania pomiżej:

Ogłoszenie o konkursie kliknij TUTAJ.

Wzór oferty kliknij TUTAJ.

Zarządzenie kliknij TUTAJ.