Unijne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. uruchomiło fundusz w ramach dofinansowanego z Programu Kapitał Ludzki projektu "Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej".  Na pomoc finansową dla podmiotów ekonomii społecznej przeznaczono 30 mln zł. Fundusz cieszy się dużym zainteresowaniem, w szczególności ze strony spółdzielni socjalnych. W marcu 2013 r. wypłacono pierwszą pożyczkę: Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.