Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2015 roku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu zakończyło swoją działalność i przeszło w stan likwidacji . Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań.

 

Likwidatorem jest Jarosław Wewióra. Kontakt: ul. Kopaniny 2a , 43-175 Wyry, tel. 604635871