pisanie

 

Kto, co i kiedy robi ze sprawozdaniem finansowym

W pierwszej kolejności sprawozdanie trzeba przygotować (to robiliśmy w pierwszym kwartale), następnie przyjąć, a na koniec wysłać do urzędów. Podstawowym obowiązkiem niemal każdej organizacji

(tzn. z wyjątkiemNGO, które prowadzą uproszczoną ewidencję) jest przesłanie sprawozdania do urzędu skarbowego. OPP wysyłają sprawozdania dodatkowo do bazy sprawozdań OPP, NGO prowadzące działalność gospodarczą do KRS, a fundacje do nadzorującego ministra. 

Wszystko trzeba robić w odpowiednim czasie. Ten czas – graniczne daty, których musimy się trzymać, żeby zrealizować prawidłowo obowiązki sprawozdawcze – zależy od roku obrotowego (od tego, kiedy taki rok się zaczyna i kończy). Większość organizacji pozarządowych ma rok obrotowy tożsamy z rokiem kalendarzowym. Na infografice poniżej zbieramy obowiązki wraz z datami właśnie dla takiej – najczęściej spotykanej – sytuacji.

IKONOGRAFIKA

Źródło: poradnik.ngo.pl