W imieniu Regionalnego Centrum Wolontariatu – Partnera Regionalnego Programu Korpus Solidarności zapraszamy do skorzystania z organizowanych działań wspierających i rozwijających wolontariat.

1. Szkolenie z organizacji wolontariatu  w organizacji i instytucji

Zapraszamy przedstawicieli zarządów, kierowników/-czki jednostek, dyrektorów/-ki z organizacji pozarządowych i instytucji publicznych na szkolenie dot. organizacji wolontariatu

Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady i obowiązki zarządu organizacji / kierownictwa instytucji dotyczące organizacji wolontariatu, wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin: 6 października 2022 r.

Godziny: 10:00 – 13:00

Forma: szkolenie online za pośrednictwem platformy ZOOM

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza https://forms.gle/ET7XReNy6Xa22K5d8 do 3.10.2022 r.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdują się na stronie: https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/szkolenie-dotyczace-organizacji-wolontariatu-w-organizacjach-i-instytucjach/ 

2. Minigranty wolontariackie i bony edukacyjne dla wolontariuszy 

Zachęcamy także do składania wniosków o minigranty wolontariackie (500 zł i 1000 zł) i bony edukacyjne dla wolontariuszy (do 900 zł)
Szczegóły na stronie:
https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-bony-edukacyjne/ 
https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-minigranty-wolontariackie/