Posłowie z komisji samorządu terytorialnego poinformowali o przyjęciu przez komisję sprawozdania z noweli ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwi tworzenie gminnych rad seniorów.   

Ich zdaniem osoby starsze powinny mieć wpływ na kreowanie polityki senioralnej państwa.

Szef komisji samorządu terytorialnego Piotr Zgorzelski (PSL) powiedział na środowej konferencji w Sejmie, że komisja przyjęła w środę sprawozdanie o nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która jest “dedykowana samorządowi gminnemu i środowisku seniorów”.

“Pogłębiona analiza demograficzna i socjologiczna wskazuje, że w 2035 r. odsetek osób starszych będzie stanowił blisko jedną czwartą nas, Polaków. Zatem pochylenie się nad problemem osób starszych jest wyzwaniem i potrzebą chwili” – zaznaczył.

Poseł PO Michał Szczerba wyjaśnił, że do tej pory w części gmin rady seniorów funkcjonowały, jednak niektóre gminy – z powodu braku podstawy prawnej – odmawiały ich tworzenia. Jak wyjaśnił rady seniorów, które będą powstawać dzięki nowelizacji, będą pełnić funkcje konsultacyjne, doradcze oraz inicjatywne.

“Mówimy o nowym, ważnym partnerze dla samorządu terytorialnego, a także stworzeniu przestrzeni do dyskusji dla osób starszych, możliwości artykułowani ich potrzeb, ich oczekiwań wobec władzy samorządowej” – zaznaczył.

Według Szczerby grupa osób starszych dzięki nowelizacji “stanie się ważnym partnerem do kreowania polityki senioralnej państwa” na poziomie gmin.

Zgodnie z zapisami nowelizacji utworzenie gminnej rady seniorów będzie mogło nastąpić “z własnej inicjatywy rady lub na wniosek zainteresowanych środowisk seniorskich” i będzie się ona składać “z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych, zainteresowanych środowisk seniorskich oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku”.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rady będą reprezentować interesy starszych mieszkańców wobec władz samorządowych i brać udział w formułowaniu stanowisk “dotyczących nie tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju gminy”.

“Będzie to praktyczna realizacja postulatu zwanego +prawem do miasta+ tj. prawa mieszkańców, także osób starszych, do współdecydowania o tym, jak gmina ma funkcjonować, wyglądać, czemu służyć, na jakie programy i inwestycje wydawać środki budżetowe” – napisano w uzasadnieniu. (PAP)