Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Spółdzielnie Nowej Ery”.
Projekt kierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej.
Uczestnikom Projektu zapewniany jest udział w szkoleniach, doradztwo prawne, psychologiczne, zawodowe, udział w szkoleniach, wizytach studyjnych, a także wsparcie finansowe.

Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości społecznej wśród osób fizycznych zagrożonych
wykluczeniem z terenu województwa śląskiego.
 
Wsparcie polegało będzie na utworzeniu 6 spółdzielni socjalnych, których założycielami, w każdym przypadku, będą po dwie osoby prawne. W ramach Spółdzielni zatrudnionych zostanie średnio sześć osób fizycznych a Spółdzielnia otrzyma wsparcie w postaci min.:
przyznania dotacji w wysokości do 120.000 złotych oraz zapewnienia finansowania pierwszego etapu jej działalności do kwoty 8.316zł./m-c przez okres 6 lub 12 miesięcy.

 
Szczegóły znajdą Państwo tutaj
 

Dane kontaktowe
 
Lider projektu:
Fundacja Regionalnej Agencji ETC Group Sp. z o. o.
Promocji Zatrudnienia
ul. Sienkiewicza 6a
41 – 300 Dąbrowa Górnicza
 
Asystent – Michał Łaczmański
tel.: (32) 764-22-98 w. 56
 
Partner projektu:
ul. Stalowa 3
41 – 200 Sosnowiec
tel./fax: (32) 292-13-09

 
Koordynatorka Merytoryczna – Monika Gawrońska
kom.: 695-699-179, email: m.gawronska@etcgroup.pl
Specjalistka ds. rekrutacji – Albina Pindak
kom.: 782-365-255, email: a.pindak@etcgroup.pl
 
Dodatkowe informacje i regulaminy dostępne na:
www.spsnowejery.frapz.org.pl