unnamed

Cykl Wywiadów z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi – Poznajcie ich Bliżej!

 

Powracamy w roku 2020 w Naszym cyklem wywiadów z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi. Pierwszy wywiad z Naszego cyklu przeprowadziliśmy z Panem Eugeniuszem Dadzibug – prezesem Sosnowieckiego Klubu Karate, który powstał w roku 1991.

SCOP: Co skłoniło Państwa do założenia stowarzyszenia?

Pan Eugeniusz: Grupa fanów sztuk walki ćwicząca w latach 70- tych, w sekcji TKKF postanowiła w roku 1991 założyć klub sportowy. Chcieliśmy być samodzielni, działać na własny rachunek, zrzeszać miłośników sztuk walki oraz mieć z nimi stały kontakt.

SCOP: Kiedy zaczęli się Państwo interesować III sektorem?

Pan Eugeniusz: Od początku istnienia Klubu i utworzenia III sektora. Uznaliśmy, że działalność w III sektorze da Nam większe możliwości, przede wszystkim w dotarciu do większej liczby odbiorców naszych działań.

SCOP: Dlaczego wybrali Państwo formę stowarzyszenia rejestrowego?

Pan Eugeniusz: Dokonało się to z automatu.

Sosnowiecki Klub Karate został zarejestrowany 02.10.1991r w Wydziale Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako Stowarzyszenie pod nr 704 na podstawie art. 61 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. Nr 34, poz.181/.

Akta SKK zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki, Wydział Sportu i Turystyki w Katowicach- zgodnie z art. 64 z dnia 18stycznia 1996r ,- o kulturze fizycznej /Dz. U. Nr 25, poz. 113/ -Sąd Wojewódzki dokonał przeniesienia wpisów z równoczesnym ich zaktualizowaniem do sądowego rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

SCOP: Jakie są Państwa najważniejsze cele?

Pan Eugeniusz: Przede wszystkim prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej na terenie działalności klubu. Zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym. Kształtowanie u członków klubu pozytywnych cech charakteru, wysokich wartości moralnych
i etycznych. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie ogółowi mieszkańców przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji. Krzewienie idei wschodnich sztuk walki wśród społeczeństwa.

SCOP: Co chcieli Państwo osiągnąć poprzez założenie stowarzyszenia?

Pan Eugeniusz : Chcemy realizować powyższe cele poprzez propagowanie kultury fizycznej i sportu, sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubu, organizowanie szkolenia sportowego, przeprowadzania egzaminów na stopnie szkoleniowe, szkolenie kadry instruktorskiej i trenerskiej, współpracę ze szkołami i placówkami oświatowymi, organizowanie imprez, zawodów sportowych oraz udział w imprezach organizowanych przez różne instytucje, współpraca z organizacjami sportowymi za granicą, wydawanie publikacji szkoleniowych oraz materiałów reklamowych, utrzymywanie i rozbudowywanie obiektów i urządzeń sportowych,

SCOP: Jakie są Państwa plany dotyczące Najbliższej przyszłości?

Pan Eugeniusz: Na chwilę obecną pracujemy nad trzema równie ważnymi projektami, a mianowicie nad przygotowaniem zawodników do mistrzostw, organizacją Letniej Akademii Karate oraz organizacji seminarium Dojo w miejscowości Stara Wieś.

SCOP: Jak zostać członkiem stowarzyszenia SKK?

Pan Eugeniusz: To bardzo prosta procedura. Prosimy o złożenie pisemnej deklaracji odnoszącej się do chęci wstąpienia do Klubu oraz o uiszczenie opłaty wpisowej i członkowskiej.

Opracowała Agnieszka Bielnicka