sport

Informujemy, iż uruchomiony został rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) czyli nowy program infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na budowę stref aktywności w 2 wariantach:

1. wariant podstawowy:
.* siłownia plenerowa
 * strefa relaksu
 * zagospodarowanie zieleni

2. wariant rozszerzony:
* siłownia plenerowa
* strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
* plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem

Cele programu:

· budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych
· tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania czasu wolnego
· odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszania

Do kogo jest skierowany program?

· Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
· Podmioty posiadające osobowość prawną np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem