Rusza Sosnowiecki Festiwal Organizacji Pozarządowych!
 
W imieniu Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w tegorocznym Sosnowieckim Festiwalu Organizacji Pozarządowych!
 
Festiwal będzie doskonałą okazją do autoprezentacji, promocji, wymiany poglądów, zdobycia cennych doświadczeń, pozyskania nowych członków, ale przede wszystkim do świetnej zabawy!
Termin: 22 czerwca 2013
Miejsce: Park Sielecki
 
Uczestnictwo w Festiwalu jest dobrowolne i nieodpłatne!
 
Zadeklarować swój udział oraz związane z nim potrzeby możecie poprzez wypełnienie ankiety (do pobrania tutaj) i przesłanie na adres
: sfop@op.pl
 
Koordynatorem tegorocznego Festiwalu jest członek Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Bartosz Gromanowski.
 
ZAPRASZAMY!!