Prezydent Miasta Sosnowca serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Ogłoszenie, projekt uchwały oraz formularz zgłoszania opinii znajdują się w zakładce Konsultacje społeczne. Uwagi można zgłaszać do 4 sierpnia.