Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do piątej edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 sierpnia do 22 września 2013 r.

 

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska ma na celu pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Konkurs adresowany jest do osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację “POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronie internetowej Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl jak również na stronie www.spolecznikroku.newsweek.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 22.09.2013 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

W Kapitule Konkursu zasiadają:

  • Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”
  • Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  • Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
  • Bożena Walter, prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”
  • Przemysław Radwan-Röhrenschef, dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów
  • Jan Kuroń, mistrz kuchni, wnuk Jacka Kuronia,
  • Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej
  • Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”

W poprzednich czterech edycjach Konkursu uhonorowani tytułem „Społecznika Roku” zostali:

Barbara i Krzysztof Margolowie – zmieniają życie mieszkańców Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, którymi na co dzień kierują. Ożywiają region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych.

Wiesława Kowalska stworzyła od podstaw Program stypendialny Mecenat. Aktywizuje młodzież, angażuje się w działania promujące demokrację lokalną i monitoring władz samorządowych.

Dorota Hedwig, matka dzieci chorych na mukowiscydozę od wielu lat działa na rzecz dotkniętych tą chorobą. Walczy o poprawę warunków na oddziałach, refundację leków, dostęp do przeszczepów płuc. Dzięki jej zaangażowaniu NFZ zaczęło refundować przeszczepy płuc za granicą, a obecnie wykonuje się je także w Polsce.

Ks. Jacek Stryczek stworzył unikatową formułę pomocy, która zarządzana lokalnie, poprzez akcje Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. To działanie na masową skalę, w którym jednak zachowana jest zasada, że zawsze pomaga się konkretnemu człowiekowi.