Środki norweskie – nabór wniosków dla Funduszu Małych Grantów

Informujemy o naborze wniosków dla Ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów – Fundusz Małych Grantów
Zakres tematyczny
OCHRONA ŚRODOWISKA
Rodzaj wsparcia
DOTACJA
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Do dofinansowania kwalifikują się projekty, których głównym celem jest:
Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej.
Cel ten zostanie osiągnięty w ramach realizacji jednego z celów tematycznych:
1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
3. Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.
Opis
Organizatorem konkursu jest Minister Środowiska.
Konkurs jest częścią Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Cel Programu: zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.
Maksymalny poziom dofinansowania we wniosku nie może przekroczyć 90 %.
 
Ostateczny termin składania wniosków: 17 czerwca 2013.
 
Więcej informacji tutaj