karta kalendarza zegar na fioletowym tle

Ministerstwo Finansów informuje o planach przesunięcia marcowego terminu składania deklaracji CIT-8 oraz przypomina o standardowych terminach realizacji obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych.

Komunikat Ministerstwa Finansów ukazał się na stronie internetowej resortu 7 lutego 2023 roku. Poniżej prezentujemy w całości opublikowany komunikat.

MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.

  • Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r.
  • W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19.
  • W bieżącym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT.

W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

  • jednostki sektora prywatnego
  • organizacje non-profit
  • jednostki sektora finansów publicznych.

[od redakcji] Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo nie rozważa przesunięcia terminu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdaniem finansowym i NGO-sy będą sporządzały, zatwierdzały i składały sprawozdania finansowe w terminach ustawowych (czyli inaczej – wcześniej – niż w trzech ostatnich latach pandemii).

Planowane jest za to przesunięcie terminu na złożenie deklaracji CIT-8 – tu termin byłby taki jak w roku ubiegłym – czerwcowy (zob. ciąg dalszy komunikatu Ministerstwa poniżej).

Źródło: ngo.pl