Młodzi Polacy są jednym z najbardziej przychylnych przedsiębiorczości narodów w Europie. Obok Duńczyków, Francuzów, Greków i Włochów plasują się w grupie pozytywnie nastawionych do pracy na własny rachunek. Przedsiębiorczość młodych będzie tematem VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 3-6 września 2013 w Nowym Sączu.

  Młodzi Polacy są jednym z najbardziej przychylnych przedsiębiorczości narodów w Europie. Obok Duńczyków,  Francuzów, Greków i Włochów plasują się w grupie pozytywnie nastawionych do pracy na własny rachunek. Jest jednak duży rozdźwięk pomiędzy potencjałem a odsetkiem Polaków prowadzących własną działalność gospodarczą. Co nas hamuje? Przede wszystkim brak kapitału, obawa przed porażką, a często nawet brak fachowej wiedzy.

Przedsiębiorczość młodych w Polsce i w Europie będzie motywem przewodnim VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 3-6 września 2013 roku w Nowym Sączu. Uczestnicy, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, będą zastanawiać się m.in. nad tym jak myśleć długofalowo o zarządzaniu biznesem i organizacją, jaką rolę odgrywa wiedza i zaufanie we współczesnej ekonomii, jakie czynniki warunkują przetrwanie firmy na rynku.

Forum organizowane regularnie od 2006 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych młodego pokolenia. Dzisiaj Forum to sieć ponad 2330 młodych osób, szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Każdego roku ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotka się w Nowym Sączu, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Dyskutują z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. Mają także możliwość uczestniczenia w partnerskim XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Program Forum zawiera nie tylko panele dyskusyjne i wykłady, ale także prezentacje, warsztaty i wieczory biznesowe.

Istotą tego spotkania jest budowanie kontaktów – mówi Tomasz Bratek, dyrektor Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu. To ważne, że Forum od samego początku otwarte jest dla młodych liderów ze wszystkich państw Europy. Dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji możliwy jest udział ponad 100 osób z zagranicy.

Nowością tegorocznego Forum będzie bar camp, czyli spotkanie w nieformalnej atmosferze, gdzie można posłuchać ciekawych wystąpień, ale przede wszystkim nawiązać kontakty biznesowe. Tematy prezentacji na ForumBarCamp dotyczą crowdsourcingu, rozwiązań mobilnych „szytych na miarę” oraz wykorzystania mediów społecznościowych do osiągania celów biznesowych. Wszystko to, co czego potrzebuje współczesny młody przedsiębiorca – mówi Michał Wójcik, dyrektor programowy Forum.

Dodatkowym elementem będzie także strefa młodego biznesu zlokalizowana na terenie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, czyli tam, gdzie odbywają się obrady Forum. Zorganizują ją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Będzie można usiąść, napić się kawy, porozmawiać z trenerami biznesu oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem z innymi uczestnikami Forum.

Inne tematy tegorocznego Forum to Europa jako globalny hub dla biznesu i innowacji, Partnerstwo Wschodnie, przyszłość modelu europejskiego i spraw publicznych, wyzwania dla edukacji oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Misją Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy.

Organizatorem Forum jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Współorganizatorami są Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytut Studiów Wschodnich. Województwo Małopolskie jest Głównym Patronem wydarzenia.