W dniach 13.03.2023 – 19.03.2023 sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała międzynarodowy projekt “There is no second-hand world”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywni w Europie, Colegiul National “Mihail Sadoveanu” z Rumunii oraz VsI Inovaciju biuras z Litwy.
Spotkanie odbyło się w Białym Dunajcu i brało w nim udział w sumie 37 osób.
Proces produkcji ubrań negatywnie wpływa na naszą Planetę. Realizacja wspolnego projektu wynikała z troski o Ziemię. Młodzi ludzie pokazali jak w prosty, kreatywny i innowacyjny sposób można nadać drugie życie naszym ubraniom lub ubraniom zdobytym dzięki wymianie czy zakupowi w second-handach oraz korzystać z nich przez kolejne sezony, wyróżniać się czymś niepowtarzalnym, tworzyć swoje własne trendy oraz być przyjaznym dla środowiska. Uczestnicy w tworzeniu nowych strojów inspirowali się klasycznym i tradycyjnym wzornictwem z kultur naszych krajów.
Celem projektu było:
– podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego i klimatu, a także negatywnych konsekwencji, wynikających z masowej produkcji odzieży w dobie narastającego konsumpcjonizmu;
– poszerzenie i rozwój kompetencji z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych, które przyczynią się do ograniczenia kupowania i wyrzucania ubrań, na rzecz wykorzystania ich ponownie w sposób kreatywny i nadanie im drugiego życia;
– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także rozwój kreatywności i innowacyjności przy wykorzystaniu ubrań już niepotrzebnych i nadaniu im nowego, drugiego życia, wykorzystując tradycyjne wzornictwo;
– wykształcenie, rozwój i promowanie pozytywnych zmian oraz zachowań, przyczyniających się do ograniczenia kupowania nowych ubrań; przerabiania swoich ubrań/nadawanie im drugiego życia; wymiany ubraniami czy korzystanie z second handów, a tym samym dbania o otoczenie i środowisko naturalne;
– wzmocnienie tożsamości kulturowej, poprzez poszerzenie wiedzy na temat tradycyjnego wzornictwa naszych państw;

W ramach pierwszych zajęć, uczestnicy wymiany młodzieży stworzyli kodeks międzynarodowego spotkania, następnie przeprowadzili aktywność “oczekiwania i obawy”. Kolejnym elementem warsztatów były gry i zabawy z imionami oraz aktywności integracyjne, a także budujące zespół. Dzięki aktywnościom uczestnicy utrwalili imiona swoich rówieśników, lepiej się ze sobą zapoznali, przełamali bariery nieśmiałości, zintegrowali się ze sobą tworząc zgrany zespół, stworzyli przyjazną i pozytywną atmosferę, a także przełamali lody w komunikowaniu się w języku angielskim.

W ramach wielu tematycznych zajęć, uczestnicy projektu:
– zaprezentowali wyniki krótkich wywiadów, które przeprowadzili podczas przygotowań, pytając swoich rówieśników co jest dla nich ważniejsze – dobro Planety czy swoje dobro i zaspokojenie swoich konsumenckich potrzeb; a także czy podczas zakupów kiedykolwiek zastanowili się w jaki sposób dana rzecz jest produkowana?
– poruszyli tematykę zagrożeń dla środowiska naturalnego i klimatu, a także negatywnych konsekwencji, wynikających z masowej produkcji odzieży w dobie narastającego konsumpcjonizmu; Zaprezentowali statystyki i dane, związane z produkcją odzieży, a także interesujące fakty, które powinny skłonić nas nie tylko do refleksji i przemyśleń, ale także do konkretnych działań i zmian w naszym funkcjonowaniu;
– nawiązali do tradycyjnych i folklorystycznych wzorów zakorzenionych w naszych kulturach. Każda z grup zaprezentowała najpiękniejsze oraz najbardziej popularne wzory, nawiązując do ich historii, znaczenia czy symboliki;
– pracowali nad pomysłami, w jaki sposób mogą się przyczynić do lepszego dbania o środowisko naturalne przy zastosowaniu zasad Zero Waste;
– dyskutowali na temat tego, jak zachęcić młodych ludzi do ograniczenia odzieżowych zakupów i korzystanie z bardziej ekologicznych alternatyw (wymiana, zakupy w second-handach, przerabianie swoich starych ubrań), jak świadomie dokonywać zakupów, kiedy są one niezbędne;

Podczas projektu uczestnicy z Polski, Rumunii i Litwy, pracowali nad stworzeniem strojów, wykonanych z ubrań już niepotrzebnych czy zużytych. Stworzyli swoje autorskie projekty, bazujące na tradycyjnych i folklorystycznych wzorach naszych kultur, a następnie stworzyli stroje, wykonane z ubrań już niepotrzebnych czy zużytych. Wymagało to od uczestników nie tylko skupienia i dokładności, ale także kreatywności i innowacyjności.

Młodzi ludzie przygotowali również i przeprowadzili sesję zdjęciową. Fotografie prezentują stroje, stworzone przez młodzież. Podczas międzynarodowego spotkania, zostało również przeprowadzone spotkanie i pokaz mody online z udziałem naszych rówieśników z różnych europejskich krajów, podczas którego zostały zaprezentowane autorskie ubrania, do których powstania inspiracją były tradycyjne i folklorystyczne wzory z naszych krajów. W ramach prezentacji, uczestnicy opowiedzieli również w jaki sposób wykonali swoje projekty i czym dokładnie się zainspirowali. Spotkanie i pokaz mody online był doskonałą okazją, aby podzielić się rezultatami, wymienić się doświadczeniem, zwiększyć zasięg projektu oraz programu Erasmus +.

Jednym z wielu elementów wymiany młodzieży były wieczory narodowe, przygotowane przez uczestników międzynarodowego spotkania “There is no second-hand world”. Każdy zespół zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.

Wymiana młodzieży została zakończona ewaluacją całego spotkania, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, ale także dla wielu osób – pierwszym doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku.