klub seniora

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca zaprasza liderów klubów seniora do udziału w projekcie pt. “Kluby seniora na start”. Celem inicjatywy jest społeczna aktywizacja seniorów poprzez zakładanie klubów seniora, poprawienie skuteczności liderów klubów w prowadzeniu klubów, a także angażowanie osób 60+ do działalności  klubowej. Projekt realizowany jest na terenie Sosnowca od 1 października i potrwa do 31 grudnia 2021 roku.

Inicjatywa jest skierowana do liderów/liderek klubów seniora, którzy dzięki udziałowi w projekcie wzmocnią swoje kompetencje w prowadzeniu klubów i motywację do działania. Zapraszamy, także osoby, które dopiero chcą tworzyć kluby na terenie miasta i potrzebują wiedzy i wsparcia w realizacji tego przedsięwzięcia.

Liderzy klubów seniora  podnosić będą swoje  kompetencje  podczas zajęć Akademii Lidera. W ramach Akademii odbędą się  warsztaty wzmacniające  umiejętności liderskie, jak: budowanie zespołu; rozwiązywanie konfliktów; wystąpienia publiczne i autoprezentacja; budowanie wizerunku; zakładanie klubu seniora “krok po kroku”; skuteczne prowadzenie klubu seniora; promocja działalności klubu.

Projekt zakłada także zajęcia praktyczne w ramach narad roboczych prowadzone przy wsparciu doświadczonych mentorów. Podczas spotkań roboczych seniorzy-liderzy nauczą się w praktyce planowania i  tworzenia klubów,rozwijania ich działalności, pozyskiwania środków, podejmowania działalności w ramach grup nieformalnych, na rzecz społecznościowego angażowania się.

Dla integracji liderów/liderek  i członków/członkiń klubów seniora zostanie zorganizowany warsztat empowermentowy pt. „O ludziach, którym urosły skrzydła”. Warsztat służy stworzeniu sieci współpracy (networking) między początkującymi, a bardziej doświadczonymi liderami/ liderkami  aktywności społecznej w mieście. W trakcie warsztatu uczestnicy będą malowali i konstruowali swoje skrzydła, z dostępnych wielkoformatowych materiałów (deszczułki, papier pakowy, farby, sznurki, przezroczyste folie aluminiowe), następnie ułożą prostą choreografię taneczną. Całość zostanie zwieńczona artystycznym performancem (wspólnym tańcem z własnymi skrzydłami) i piknikiem. Akcja ma pomóc uczestnikom wydarzenia – seniorom – liderom, „rozwinąć skrzydła” oraz bardziej uwierzyć w siebie i swoje możliwości.

Działające w mieście kluby seniora będą mogły zaprezentować  się  podczas Forum Klubów Seniora. Powstanie także  sieć współpracy klubów. W czasie Forum odbędą się zajęcia jogi śmiechu i występ kabaretu seniorów.

W ramach projektu pracuje także Zespół Ekspercki, który podejmuje  działania na rzecz rzecznictwa interesów klubów seniora w gminie, w obszarze finansowego i lokalowego wspierania działalności klubów.

Ponadto zostanie opracowany i wydany podręcznik know-how tworzenia klubów seniora, “Kluby Seniora na start” (forma elektroniczna) oraz informator „Sąsiedzie wskocz do klubu”(wersja papierowa i elektroniczna).

Chęć udziału w projekcie można zgłosić w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu, przy ulicy 3 Maja 11 (wejście od ulicy Warszawskiej 7a).

Zapraszamy do śledzenia działań projektowych w mediach społecznościowych: Facebook: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Facebook: Seniorzy w Sosnowcu, Instagram: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Projekt “Kluby seniora na start” jest współfinansowany w ramach Programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni+, na lata 2021- 2025, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.