Dojrzała kobieta prowadzi warsztaty w grupie

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta – Aktywne Centrum 2 – skierowany jest do seniorów okolic centrum do Klubu Mieszkańca i Współpracy.

Zakres wsparcia dla uczestnika/uczestniczki projektu:

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szerokiej gamy wsparcia zaplanowanego w ramach projektu na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych oraz edukacyjnych.

W ramach wsparcia kompetencji społecznych i działań edukacyjnych dla 30 uczestników/uczestniczek projektu przewidziano następujące działania:

Warsztaty psychologiczne – grupy rozwojowe;

 • Warsztaty aktywizacyjne, edukacyjne;
 • Konsultacje i wykłady w zakresie prawa;
 • Konsultacje psychologiczne;
 • Indywidualny coaching aktywizacyjny;
 • Kurs języka angielskiego;
 • Zajęcia fitness i aerobik;
 • Kurs podstaw obsługi komputera;
 • Treningi specjalistyczne – trening umiejętności wychowawczych, trening kompetencji społecznych;
 • W ramach wsparcia dla osób bezrobotnych (30 uczestników/uczestniczek projektu) przewidziano poniższe działania:
  • Indywidualne doradztwo zawodowe;
  • Indywidualne pośrednictwo pracy;
  • Szkolenia zawodowe;
  • Staże zawodowe.

Kontakt: Aktywne Centrum 2, ulica Modrzejowska 42, tel. 720 865 441.