Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2022 roku” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji zajęć sekcji sportowych osób z niepełnosprawnościami;
  • organizacji imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • organizacji obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • promocji sportu osób z niepełnosprawnościami.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy. Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl

do 5 stycznia 2022 r.

Pełna treść Programu dostępna jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2022-r