Do 14 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie zajęć oraz wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach nowego programu ministerstwa sportu Mikro Granty. Górna granica wsparcia to 20 tys. zł na wydarzenie, przy czym jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie pięć wydarzeń. Mikro Granty przeznaczone są dla organizacji sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Projekt jest skierowany do beneficjentów, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł.

Jakie inicjatywy są wspierane?

  • otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe,
  • turnieje sportowe,
  • eventy,
  • konkursy,
  • i inne wydarzenia sportowe,

których uczestnikami są wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

Na jakie cele można przeznaczyć środki?

W ramach wsparcia ze środków Programu „Mikro Granty” możliwe jest finansowanie:

  • wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu,
  • transportu, wyżywienia, zakwaterowania,
  • promocji przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcia logistycznego, działań marketingowych, usług wydawniczych,
  • obsługi sędziowskiej, technicznej, instruktorskiej i eksperckiej, informatycznej oraz medycznej.

 

Dalsze szczegóły wraz z aplikacją dostępne są na stronie:

https://www.mikrograntysportowe.pl/