logotyp

W związku z realizacją projektu “e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usługi drogą elektroniczną” Urząd Miejski w Sosnowcu zachęca do zakładania profili zaufanych oraz potwierdzenie powyższych profili w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich przy al. Zwycięstwa 20.

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

 

Jak założyć Profil Zaufany

1. Aby złożyć wniosek o Profil Zaufany (PZ) należy posiadać konto na ePUAP Zarejestruj się Podając przy rejestracji konta ePUAP numer PESEL wniosek o Profil Zaufany zostanie automatycznie złożony i wystarczy jedynie udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ – potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.
2. W przypadku nie podania numeru PESEL podczas rejestracji konta ePUAP należy zalogować się na konto Zaloguj się, wybrać opcję Moje konto (górny prawy róg) > Wybrać zakładkę Moje profile zaufane > Wybrać funkcję Złóż wniosek
A. Podać dane w tym PESEL, wybrać metodę autoryzacji podpisu PZ (mail albo SMS);
B. Kliknąć Sprawdź poprawność (metody autoryzacji) i wpisać przesłany kod autoryzacji (z maila lub SMS)
C. Wysłać wniosek klikając ‘Złóż wniosek’ albo wybrać opcję Samozaufania aby dokonać weryfikacji certyfikatem kwalifikowanym (bez wizyty w puncie potwierdzania PZ);
D. System potwierdzi komunikatem złożenie wniosku oraz na mail przyjdzie potwierdzenie, że wniosek o Profil Zaufany został złożony.
3. Jeżeli nie została wybrana opcja samozaufania należy udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ – potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.
Sposób działania
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.
Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego
Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na mocy ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym profil zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Profil zaufany
• nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
• nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;
• jest bezpłatny,
• pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
• umożliwia składanie oświadczeń woli.
Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy profilu zaufanego będzie korzystne także dla administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.

Kliknij aby zobaczyć:  ulotka e-urzędy