Na podstawie § 9 uchwały Nr 78/IX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w oparciu o wniosek z dnia 20 kwietnia o powołanie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza:

  • Kandydaci do Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać się od 29 kwietnia 2015 r. do dnia 19 maja 2015 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 370 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 kwietnia 2015 r (do pobrania poniżej). Formularz należy dostarczyć w wersji papierowej do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5), wysyłając jednocześnie jego elektroniczną wersję na adres: wsparcie@um.sosnowiec.pl łącznie ze zdjęciem kandydata.

  • Publikacja portfolio kandydatów ukaże się na stronie internetowej www.wsparcie.sosnowiec.pl najpóźniej 22 maja 2015 r.
  • Zebranie Ogólne odbędzie się 3 czerwca 2015 r. (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec o godz. 17.00. Podczas zebrania nastąpi wybór Komisji Skrutacyjnej oraz przedstawienie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głosy będzie można oddawać od chwili rozpoczęcia Zebrania do godz. 19.00.
  • Po zakończeniu Zebrania Ogólnego urna z głosami zostanie przewieziona do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5), gdzie można będzie oddawać głosy w godzinach pracy Centrum do dnia 17 czerwca 2015 r.
  • Komisja Skrutacyjna zbierze się w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych 19 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 09.00.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów do SRDPP publikowane będą w zakładce: Współpraca/Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015