Mężczyzna wchodzący po schodach

Realizowanie przez organizacje pozarządowe obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi wiąże się w kwietniu z podpisaniem umowy z firmą prowadzącą PPK (obowiązek zawarcia umowy dotyczy nawet takich NGO, w których nikt do PPK nie chce przystąpić). Na podpisanie umowy jest wyznaczony termin. Ale zanim to zrobimy, trzeba najpierw ustalić sporo w samej organizacji z naszymi pracownikami. A zacząć trzeba od informacji.

Pracownicze plany kapitałowe to nowy obowiązek, który muszą realizować organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników i współpracowników, na takich samych zasadach jak wszyscy inni pracodawcy. Wdrażanie PPK w NGO to proces, który możemy podzielić na kilka etapów – kroków.

Artykuł dostępny na ngo.pl skupia uwagę na wstępnych etapach tego procesu, które łatwo zlekceważyć, a są równie ważne, jak pozostałe kroki.