Rada Pożytku Publicznego ma liczyć 15 przedstawicieli z sektora NGO. Zgłoszono 34 kandydatury.
8 lutego r. Komisja ds. rekomendacji Kandydatów do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zatwierdziła listę zgłoszeń kandydatur wystawionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

 

Do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zgłoszono następujące kandydatury:
1. Krystyna Kozak – Związek Zagłębiowski, Sosnowiec
2. Krzysztof Petryków – Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa
3. Jan Garncarz – Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Katowice
4. Marcin Stempniak – Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Rybnik
5. Adam Kazimierz – Podgórski Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, Ruda Śląska
6. Katarzyna Sujkowska-Sobisz – Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego “Via Linguae”, Katowice
7. Zuzanna Geilke – Stowarzyszenie Forum Kobiet Województwa Śląskiego, Ruda Śląska
8. Sławomir Dębski – Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
9. Anna Kruczek – Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Katowice
10. Łukasz Gorczyński – Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, Gliwice
11. Anna Przekupień – Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych, Będzin
12. Patrycja Rojek – Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT, Katowice
13. Andrzej Gillner – Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice
14. Anna Peterko – ZHP Komenda Chorągwi Śląskiej, Katowice
15. Zyta Starczyk-Kołodziej – Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta, Jaworzno
16. Iwona Sosnowska-Wieczorek – Fundacja IN CORPORE, Katowice
17. Tomasz Szabelski – Stowarzyszenie Inicjatywa, Katowice
18. Agnieszka Zagrodnik – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Dąbrowa Górnicza
19. Alina Bednarz – Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, Tychy
20. Małgorzata Kubela – Śląska Sieć 3 sektora, Katowice
21. Sonia Rzeczkowska – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych “MOST”, Katowice
22. Bogusław Blicharski – Związek Zagłębiowski, Sosnowiec
23. Piotr Dominiak – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik
24. Włodzimierz Zwierzyna – Stowarzyszenie Kulturalne “Prowincja”, Pewel Mała
25. Jolanta Czernicka-Siwecka – Fundacja ISKIERKA, Warszawa
26. Anna Poraj – FUNDACJA PARK ŚLĄSKI, Chorzów
27. Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Dąbrowa Górnicza
28. Monika Kwarciak – Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej, Katowice
29. Anna Szwed – Liga Kobiet Nieobojętnych, Bytom
30. Marcin Adamczyk – Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, Częstochowa
31. Jacek Trochimowicz – Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy, Katowice
32. Bogdan Zandecki – Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Dąbrowa Górnicza
33. Mateusz Eichner – Centrum Społecznego Rozwoju, Łaziska Górne
34. Kazimierz Słobodzian – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE, Częstochowa
Spośród zgłoszonych kandydatur Komisja wyłoni 15 reprezentantów, którzy wejdą w skład Rady.
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze Marszałka w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy m.in. konsultowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących programów współpracy z NGO, zadań publicznych którym zajmą się organizacje pozarządowe oraz udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a NGO.
Rada liczy 27 członków. W skład Rady wchodzą:
• jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego;
• sześciu przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego;
• pięciu przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego;
• piętnastu przedstawicieli Organizacji, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, w tym dwóch przedstawicieli Organizacji zrzeszających przedsiębiorców zaangażowanych społecznie.
Kadencja Rady trwa 3 lata. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie. Obszary działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego określa załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.