5 czerwca 2014r. zostało podpisane porozumienie między Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. K . Goduli w Chorzowie a Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Sosnowcu przy Kilińskiego 25.Na spotkaniu GWSP reprezentowana była przez prof. zw.dr hab. AndrzejaKlasika– Rektora uczelni, natomiast CKZiU przezdyrektora mgr. inż. Jacka Górskiego

Na podstawie zawartego porozumienia zobowiązano się do tworzenia warunków do wzajemnej współpracy i integracji środowiska szkolnego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć służących wspólnemu dobru oraz promocji w kraju i poza jego granicami.
Uczelnia będzie również organizować dla uczniów klas przedostatnich oraz klas maturalnych cyklu wykładów otwartych na terenie uczelni, propagujących wiedzę z zakresu grafiki, przedsiębiorczości, podejmowania i organizowania własnego biznesu, integracji z Unią Europejską, umiejętności komunikowania się i innych dziedzin.
Uczniowie będą mieć m.in. też możliwość uczestniczenia w spotkaniach i dyskusjach otwartych organizowanych w ramach Wszechnicy GWSP. Również nauczyciele- dzięki współpracy- otrzymają pomoc metodyczną w ramach zajęćz przedmiotów ekonomicznych, a także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w warsztatach i kursach doskonalących.
Na spotkaniu obecne były: Joanna Żyta-z Działu Promocji i PR GWSP oraz  mgr Bożena Fulas, nauczycielka  języka polskiego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w CKZiU.
Koordynatorką współpracy między szkołami wyższymi a CKZiU w Sosnowcu ( Kilińskiego 25) jest wicedyrektor szkoły mgr inż. Ewa Bartosiewicz.