Podsumowanie III Sektora w 2012 roku

W portalu ngo.pl dostępny jest już najnowszy, pogłębiony raport „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012”. Raport podsumowuje dane i wnioski publikowane w portalu w ciągu ostatnich kilku miesięcy oraz prezentuje szereg nowych, niepublikowanych wcześniej analiz, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce. W opracowaniu opisane i skomentowane są również zmiany, jakie zaszły w sektorze na przestrzeni ostatnich lat. 


Raport III Sektor 2012

Odbiorców oczekujących szczegółowych danych i pogłębionych analiz zapraszamy natomiast do pobrania pełnego raportu. W publikacji znaleźć można odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sposobu działania, zasobów, potrzeb, problemów organizacji, a nawet nastrojów ich działaczy, m.in.:

  • W których województwach jest najwięcej organizacji i gdzie sektor rozwija się najbardziej dynamicznie?

  • Jakie typy organizacji są obecnie najczęściej powoływane do życia i jakie branże sektora zyskują na znaczeniu?

  • Czy w sektorze jest więcej kobiet czy mężczyzn?

  • Z jakich środków organizacje finansują swoje działania i co się w tym zakresie zmieniło w ostatnich latach?

  • W jaki sposób organizacje współpracują z biznesem?

     

Raport PODSTAWOWE FAKTY 
 

Raport oparty jest na wynikach badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012” zrealizowanego dzięki środkom Trust for Civil Society in CEE, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Batorego i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Była to już szósta fala badania prowadzonego cyklicznie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku.