Ręce zrozumienie pomoc

Fundacja Wielogłosu w ramach “Platformy Zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich” prowadzi bezpłatne, zdalne wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych, sesji rodzinnych oraz w formie grup wsparcia. Wszelkie pytania oraz zapisy przyjmowane są telefonicznie: 732 728 75 lub mailowo: platformazrozumienia@wieloglosu.pl.

Zadanie jest finansowane ze środków PFRON.