Drewniany pajacyk
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie żywienia w okresie wakacji letnich 2023. Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, PAH wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, które z różnych przyczyn nie są objęte pomocą z innych programów w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują.
UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości, dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz dzieci potrzebujące innych narodowości przebywające na terytorium Polski. Wnioski konkursowe można składać od 17 kwietnia do 19 maja 2023 r. za pośrednictwem platformy Witkac.pl

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie żywienia w okresie wakacji letnich 2023 w ramach programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe.

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera od 1998 roku dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł.

Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, które z różnych przyczyn potrzebują takiej formy pomocy.

UWAGA! Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości, dlatego do programu kwalifikują się również dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego przybyłe do Polski w wyniku wojny w Ukrainie po 24 lutego 2022 oraz potrzebujące dzieci innych narodowości przebywające na terytorium Polski.

Wnioski konkursowe można składać od 17 kwietnia do 19 maja 2023 r. za pośrednictwem platformy Witkac.pl

Okres realizacji projektów: od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023

INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI:

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które są organami prowadzącymi świetlice i kluby dla dzieci, lub innej formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, które bezpośrednio kierują działaniami i zapewniają kompleksowe i długoterminowe wsparcie dla stałych grup dzieci.

ODBIORCY PROGRAMU:

Odbiorcami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA:

Przedmiotem finansowania są posiłki dla dzieci uczęszczających do Placówki.

W ramach finansowania uznawane są koszty:

zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu lub w przypadku wyjazdów i wyjść poza siedzibę placówki.

zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki

Z środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu.

Stawka żywieniowa wynosić będzie maksymalnie 7,50 zł na osobę za jeden posiłek.

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: Nabór do programu – Pajacyk

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do programu drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Nabór do programu – Pajacyk, w zakładce „Wyniki” 10 czerwca 2023 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z koordynatorką programu Pajacyk-wsparcie żywnościowe Małgorzatą Kiedrowską Malgorzata.kiedrowska@pah.org.pllub pod numerem telefonu: 573 834 601.

Zapraszamy do aplikowania. Razem możemy sprawić, że Wakacje 2023 będą radosne i beztroskie dla każdego dziecka.

Link, który pomoże Państwu w prawidłowym wypełnieniu wniosku:

ABC dobrego wniosku_prezentacja (pajacyk.pl)

Źródło: ngo.pl