flaga polski e1462189559523

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

– upowszechnianiu wśród społeczeństwa historii polskiego podziemia niepodległościowego, w tym kształtowaniu i podtrzymywaniu etosu Armii Krajowej;

-upowszechnianiu tradycji narodowej, w tym upamiętniających chwałę i sławę oręża polskiego, w oparciu o przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych.

Budżet konkursu: 800.000,00 zł
Oferty można składać do 12.04.2018 r.

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-22018owzs-103254798r/