konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

Oferty należy składać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 09.00

 Niezbędne informacje znajdują się pod poniższymi linkami:

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie

Wzór oferty