d2 2

Stowarzyszenie Opus Humanum z siedzibą w Sosnowcu zaprasza organizacje młodzieżowe i pracujące z młodzieżą do udziału w programie Młodzież+ skierowanego do młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem programu jest udzielnie bezpłatnego wsparcia osobom i organizacjom nie mającym doświadczenia w realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ sektor młodzież.

Program Młodzież+ zainicjowany przez Stowarzyszenie Opus Humanum w 2017 roku jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzież m. in. podczas szkoleń prowadzonych w trakcie realizacji projektu CoopeActive II, którego ukoronowaniem było przeprowadzenie w dniach 10-12 maja 2017 w Sosnowcu Okrągłego Stołu organizacji pozarządowych przy udziale przedstawicieli władz miasta Sosnowca i Będzina.
Młodzież oraz przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do kontaktu: info@opushumanum.org
Wszystkim uczestnikom Okrągłego Stołu serdecznie dziękujemy za udział i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Podczas Okrągłego Stołu przedstawiciele: Stowarzyszenia Opus Humanum, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju w Sosnowcu, PTTK oddział w Sosnowcu, Stowarzyszenia “Młodzi wspólnie dla”, Fundacji Złote Serce, Związku Zagłębiowskiego oraz Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków IV L.O. St. Staszica w Sosnowcu podpisali deklarację w sprawie przyjęcia wspólnego modelu podstawowych kompetencji zawodowych dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu “CooperActive II”, którego celem jest m. in. podniesienie jakości edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą poprzez rozpowszechnienie standardów dla trenerów i kadry zarządzającej NGO. Projekt “CooperActive II” jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Stowarzyszenie Opus Humanum z siedzibą w Sosnowcu zaprasza organizacje młodzieżowe i pracujące z młodzieżą do udziału w programie Młodzież+ skierowanego do młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem programu jest udzielnie bezpłatnego wsparcia osobom i organizacjom nie mającym doświadczenia w realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ sektor młodzież.

Program Młodzież+ zainicjowany przez Stowarzyszenie Opus Humanum w 2017 roku jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzież m. in. podczas szkoleń prowadzonych w trakcie realizacji projektu CoopeActive II, którego ukoronowaniem było przeprowadzenie w dniach 10-12 maja 2017 w Sosnowcu Okrągłego Stołu organizacji pozarządowych przy udziale przedstawicieli władz miasta Sosnowca i Będzina.

Młodzież oraz przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do kontaktu: info@opushumanum.org

Wszystkim uczestnikom Okrągłego Stołu serdecznie dziękujemy za udział i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Podczas Okrągłego Stołu przedstawiciele: Stowarzyszenia Opus Humanum, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju w Sosnowcu, PTTK oddział w Sosnowcu, Stowarzyszenia “Młodzi wspólnie dla”, Fundacji Złote Serce, Związku Zagłębiowskiego oraz Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków IV L.O. St. Staszica w Sosnowcu podpisali deklarację w sprawie przyjęcia wspólnego modelu podstawowych kompetencji zawodowych dla osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu “CooperActive II”, którego celem jest m. in. podniesienie jakości edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą poprzez rozpowszechnienie standardów dla trenerów i kadry zarządzającej NGO. Projekt “CooperActive II” jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+.