Jak pozyskać za nieduże pieniądze oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla organizacji? Okazuje się, że to nie takie trudne. Można skorzystać z programu wsparcia technologicznego dla trzeciego sektora. Z Karoliną Kochowicz z Fundacji TechSoup prowadzącej taki właśnie program rozmawia Tomasz Wojciechwski.

Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, więc proszę powiedz na początek – czym jest Fundacja TechSoup?

Karolina Kochowicz: Fundacja TechSoup została powołana do życia przez TechSoup Global w 2008 roku jako polska organizacja pożytku publicznego, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

Fundacja dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na pełne wykorzystanie jej potencjału.

Na czym polega program Fundacji TechSoup, dzięki któremu polskie organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze specjalnej oferty taniego oprogramowania i sprzętu komputerowego?

K.K. Impulsem do powstania programu było nawiązanie współpracy przez Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki z amerykańską organizacją pozarządową TechSoup Global, której celem jest budowanie potencjału technologicznego w trzecim sektorze na całym świecie. 

W ten sposób w partnerstwie między Stowarzyszeniem Bank Drugiej Ręki i TechSoup Global realizowany był program Technologie non-profit. Od lipca 2011 programem opiekuje się polska Fundacja TechSoup, a od października 2012 program dotacji funkcjonuje pod nową nazwą – Technologie.org.pl.

Program wspiera organizacje pozarządowe umożliwiając dostęp do oprogramowania i sprzętu komputerowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej.

Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej organizacji.

A jakie programy za tę symboliczną opłatę można kupić w ramach tej inicjatywy?

K.K.  W naszej ofercie znajdują się najbardziej potrzebne i popularne programy biurowe (pakiet Office) i systemy operacyjne (Microsoft Windows). Duża popularnością cieszą się również program księgowy (Lefthand) i programy graficzne (Photoshop, Acrobat, InDesign firmy Adobe). Budując naszą ofertę staramy się nie tylko realizować potrzeby organizacji, ale i zachęcać do rozwoju – stąd w naszej ofercie organizacje znajdą programy do zarządzania projektami (SAP), narzędzia do prowadzenia konferecji (VidCom.pl) .W programie dotacji znajduje się również sprzęt komputerowy – laptopy, komputery stacjonarne, sprzęt sieciowy – routery. Tutaj można zapoznać się z katalogiem wszystkich produktów: http://www.technologie.org.pl/katalog

Kto może wziąć udział w programie?

 

K.K. Z programu mogą skorzystać wszystkie stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Polsce – również organizacje pożytku publicznego. Poza tym beneficjentami mogą być organizacje kościelne, muzea i biblioteki.  

Oszczędności w budżecie to jedno, a co zyskuje dodatkowo organizacja przystępująca do programu?

K.K. Słuszne pytanie. Warto pamiętać, że pieniądze, choć ważne, nie są jedynym zyskiem dla organizacji biorącej udział w programie. Bo profitów jest więcej. Przede wszystkim jest to ułatwienie dostępu do nowych technologii, poza tym organizacje mogą skorzystać z naszego wsparcia merytorycznego – pomocy przy wyborze odpowiedniego oprogramowania do swoich potrzeb i możliwości technicznych. Na portalu Technologie.org.pl, gdzie prowadzimy program dotacji, znajdą również artykuły i webinaria na temat wykorzystania nowych technologii w swojej pracy.

Fundacja TechSoup Global działa w ponad 40 krajach. Czy wszędzie program realizowany jest tak samo?

K.K. Tak, program dotacji realizowany jest dzięki współpracy TechSoup Global z lokalnymi organizacjami (tak jak w polskim przypadku było to Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki). W 43 krajach oferowane są produkty międzynarodowych firm (Microsoft, SAP, Adobe). Polska Fundacja TechSoup działa w całej Europie – głównie w Polsce (prowadząc stronę Technologie.org.pl) i na Bałkanach (budując społeczność organizacji pozarządowych wykorzystujących nowe technologie na rzecz przejrzystości).

W Polsce pracujemy również z lokalnymi firmami IT. Dzięki temu w naszej ofercie znajduje się odnowiony sprzęt komputerowy opolskiej firmy EVK i warszawskiej TELETA, program księgowy Lefthand, oprogramowanie do wideokonferencji firmy VidCom.pl i usługę odczytywania stron internetowych opartą na systemie IVONA opracowaną przez polską firmę iWebReader.

Więcej można przeczytać na: http://www.technologie.org.pl/donor_info

Można pozyskać tylko programy czy także hardware?

K.K. Mamy w programie zarówno software (oprogramowanie) i jak i hardware (sprzęt komputerowy i sieciowy). W drugim przypadku sprzęt dostarczają nasi partnerzy: Teleta, EVK oraz Cisco, np. komputery, monitory, sprzęt sieciowy

http://www.technologie.org.pl/search/node/cisco

 

 

http://www.technologie.org.pl/search/node/evk

 

 

 

https://www.technologie.org.pl/donors/tel

 

 

 

Dużo organizacji korzysta z programu?

 

K.K. W naszej bazie mamy zarejestrowanych do programu ponad 2700 organizacji, co roku obsługujemy około 800 organizacji w całej Polsce.

Od strony formalno – technicznej, jak wziąć w tym programie udział?

K.K. Proces pozwalający na udział w programie jest prosty. Należy zarejestrować się na naszej stronie  https://www.technologie.org.pl/join/intro . Dołączyć statut i aktualny KRS ( lub inny dokument poświadczający status prawny organizacji). W ciągu 5 dni roboczych organizacja otrzymuje informację o kwalifikacji do Programu Dotacji Technologie.org.pl i może złożyć zamówienie. W razie dodatkowych pytań bądź problemów zawsze jesteśmy dostępni pod emailem lub telefonem.