Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca
w zakresie kultury – II edycja.

 

Zarządzenie przyznające