koncert nuty

Zarządzenie Nr 178 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie: przyznania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury – II edycja.

Zarządzenie przyznające – KULTURA II edycja