Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: przyznania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.

Zarządzenie przyznające