Fundacja dla Młodych
41 – 200 Sosnowiec, Będzińska 6

NIP 644 30 56 600 REGON 277 633 816 KRS 0000045964
konto: BPH S.A. o/Sosnowiec 42 1060 0076 0000 3200 0076 4891
e-mail:fundacjadlamlodych@o2.pl
Fundacja posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W imieniu Fundacji dla Młodych informuję, iż w trakcie trwania Niezależnego Turnieju Piłki
Nożnej fundacja prowadziła zbiórkę na rzecz rehabilitacji Pana Tomasza Gałka. W ciągu pięciu
spotkań udało nam się zebrać ogólną kwotę 1090,50 zł.

 Kwota w całości została przekazana na konto
Fundacji Anny Dymnej, w której Pan Tomasz posiada swoje subkonto. Serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom, które zdecydowały się wrzucić kwotę do puszki. Jednocześnie informujemy, iż
osoby chętne mogą wspierać Pana Tomasza cały czas wystarczy wejść na jego blog
www.tomaszgalka.blog.interia.pl i zapoznać się z szczegółami. Zapraszamy.
Magda