Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego zaprasza do odwiedzin w Interaktywnym Gabinecie Jana Karskiego. Codziennie pracownicy Instytutu czekają na Państwa, aby opowiedzieć historię legendarnego kuriera Państwa Podziemnego. W szczególności zapraszamy organizacje i kluby młodzieżowe.

  Pamiętajcie, że świat jest pełen niesprawiedliwości, a nawet zła, którym winniście się z odwagą przeciwstawiać. O sprawiedliwość, o wolność, o godność i jakość życia należy stale walczyć.”
[Prof. Jan Karski w wywiadzie dla Fundacji Shoah]

Kontynuacja misji Jana Karskiego wymaga przede wszystkim większego zaangażowania młodych ludzi. W czasach, kiedy konsumpcja i pieniądz wspinają się na najwyższe szczeble hierarchii wartości społecznych, rośnie też społeczna niesprawiedliwość, a prawa człowieka i prawo do godnego życia padają ofiarą rachunku ekonomicznego. Jednocześnie ofiary tego porządku, podobnie jak w czasach kryzysu lat trzydziestych trafiają pod skrzydła organizacji skrajnie prawicowych, głoszących hasła nienawiści i próbujących przenieść odpowiedzialność za trudną sytuację na barki grup najbardziej narażonych – imigrantów i mniejszości.

Dlatego tak ważne jest stałe przypominanie bolesnej lekcji XX stulecia oraz wzorców takich jak profesor Jan Karski, a tym samym przypomnienie wartości takich pojęć jak honor, odwaga, tolerancja i prawa człowieka.

Międzynarodowy Insytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego serdecznie zaprasza do odwiedzania Interaktywnego Gabinetu Profesora Jana Karskiego, w którym z pomocą naszych pracowników oraz urządzeń multimedialnych można zapoznać się z historią i misją tego wybitnego Polaka.

Gabinet otwarty jest codziennie od godz. 11.00 do godz. 17.00 w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 maja 32 (budynek Pałacyk Myśliwski Donnersmarcków).

W szczególności zapraszamy zorganizowane grupy młodzieży.

Kontakt w sprawie zajęć w Gabinecie: biuro@karski-institute.org