Rusza kolejna edycja Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszy projekt zrealizowany w ramach ogólnokrajowej akcji „Polska dla wszystkich”. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, które nie były wcześniej prezentowane. Należy je zarejestrować na stronie www.polskadlawszystkich.pl do 15 października, a zrealizować w przestrzeni publicznej 17 października 2013 roku.

Celem akcji jest promowanie dialogu międzykulturowego. Konkurs skierowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich ludzi, którym bliska jest idea szacunku dla różnorodności. Na portalu akcji „Polska dla wszystkich” dostępny jest regulamin, terminarz oraz formularz rejestracji.
Łączna pula nagród to aż 30 000 zł, a dla studentów lub doktorantów możliwość stażu w MSZ.

Więcej informacji na:  http://www.polskadlawszystkich.pl

l/