Kultura konkurs dodaj do ulubionych

Rusza program dotacyjny Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w terminie do 11 stycznia 2021. Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty,
  zabawy, gry, również on-line;
 • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy
  tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również
  on-line;
 • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku
  polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Kto jest uprawniony do składania wniosków?

Szczegóły naboru oraz dokumenty konkursowe dostępne są pod poniższym linkiem:

Nabór do programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021