magafon informacja

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie -ogłoszenie o naborze

Wzór umowy

Karta oceny

Zarządzenie – określenie wzoru wniosku i sprawozdania

Klauzula informacyjna- ogrody działkowe

ROD – UCHWAŁA