zajęcia

Stowarzyszenie Szkoły Kształcenia Inteligencji bierze czynny udział w projekcie Latarnicy, polegającym na realizacji szkoleń dla osób od 18-65+ z zakresu obsługi internetu.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń oraz do udziału!

Tematyka zajęć:

Program modułu MPRP – Cyfrowe wsparcie wejścia na rynek pracy

Submoduły programu zajęć:

 • mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych,
 • poszukiwanie pracy online – serwisy ogłoszeniowe, LinkedIn, Pracuj.pl, GoldenLife,
 • przygotowanie profesjonalnego cv i listu motywacyjnego,
 • test kompetencji cyfrowych przydatnych w pracy i planowanie podnoszenia ich poziomu –przeprowadzenie i omówienie wyników,
 • narzędzia pozwalające przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • podstawy prawne i organizacyjne telepracy,
 • kształtowanie wizerunku w serwisach społecznościowych.

Program szkolenia uwzględniać będzie umiejętności cyfrowe potrzebne dla przygotowania i złożenia ofert pracy oraz do rozpoczęcia pracy.

Program modułu MMU – Zaawansowane korzystanie z Internetu

Submoduły programu zajęć:

 • mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych,
 • korzystanie z komunikatorów (Skype), narzędzie wideokonferencyjnych (Google Hangouts),
 • obsługa bankowości elektronicznej,
 • obsługa zakupów online,
 • zapewnienie bezpieczeństwa wizerunku w portalach społecznościowych i przeglądarce internetowej,
 • organizacja wyjazdów turystycznych, portale hobbystyczne, rozrywka i gry online, wyszukiwanie zasobów sztuki, odnajdywanie oferty kulturalnej i inne możliwości rozwoju zainteresowań online,
 • dostęp do serwisów obywatelskich, składanie petycji, komunikowanie się z organizacjami i liderami działań obywatelskich,
 • wyszukiwanie wiarygodnych informacji o organizacji służby zdrowia, korzystanie z Zintegrowanego Informatora Pacjenta, rejestracja online u lekarza,
 • nauka online (np. języków) – wybór platformy, nauka, wypełnianie testów, zdawanie egzaminów,
 • robienie zdjęć aparatem cyfrowym, obróbka, przenoszenie, tworzenie albumów,

Program szkolenia obejmuje spectrum kompetencji funkcjonalnych wspomagających realizację codziennych potrzeb osób dorosłych.

Program modułu MCN Narzędziownia cyfrowa nauczyciela

Submoduły programu zajęć:

 • mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych,
 • obsługa zintegrowanych aplikacji Google (wyszukiwanie, Gmail, Dysk, Tłumacz, Zdjęcia,Kalendarz, YouTube), w tym:
 1. wyszukiwanie i korzystanie z zasobów treści online;
 2. tworzenie dokumentów i praca grupowa na nich;
 3. zarządzanie, w tym udostępnianie, zasobów multimediów i zdjęć;
 4. planowanie działań i korzystanie z kalendarza.
 • aktywność w portalach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram),
 • zarządzanie osobistymi zasobami w chmurze obliczeniowej (OneDrive, Dropbox, Mega),
 • korzystanie z narzędzi geocachingu w nauce przedmiotów przyrodniczych,
 • przygotowanie filmów edukacyjnych w metodzie odwróconej klasy,
 • korzystanie z platform edukacyjnych online (np. Coursera, edX, Codeacademy,KhanAcademy, Moodle) i z polskich zasobów edukacyjnych,
 • bezpieczeństwo w sieci.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia zadeklarowane przez nauczycieli jako najbardziej budujące ich poczucie samodzielności, niezależności i pewności poruszania się w cyfrowym świecie.

Program modułu MMU – Zaawansowane korzystanie z Internetu

Submoduły programu zajęć:

 • mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych,
 • korzystanie z komunikatorów (Skype), narzędzie wideokonferencyjnych (Google Hangouts),
 • obsługa bankowości elektronicznej,
 • obsługa zakupów online,
 • zapewnienie bezpieczeństwa wizerunku w portalach społecznościowych i przeglądarce internetowej,
 • organizacja wyjazdów turystycznych, portale hobbystyczne, rozrywka i gry online,wyszukiwanie zasobów sztuki, odnajdywanie oferty kulturalnej i inne możliwości rozwoju zainteresowań online,
 • dostęp do serwisów obywatelskich, składanie petycji, komunikowanie się z organizacjami i liderami działań obywatelskich,
 • wyszukiwanie wiarygodnych informacji o organizacji służby zdrowia, korzystanie z Zintegrowanego Informatora Pacjenta, rejestracja online u lekarza,
 • nauka online (np. języków) – wybór platformy, nauka, wypełnianie testów, zdawanie egzaminów,
 • robienie zdjęć aparatem cyfrowym, obróbka, przenoszenie tworzenie albumów.

Program szkolenia obejmuje spectrum kompetencji funkcjonalnych wspomagających realizację codziennych potrzeb osób dorosłych.

Program modułu MeZ – Zdrowie w Internecie i teleopieka

Submoduły programu zajęć :

 • mapowanie potrzeb i rozmowa motywacyjna na temat korzyści z kompetencji cyfrowych,
 • uzyskiwanie i weryfikacja informacji profilaktycznych i medycznych w sieci,
 • konsultacje medyczne online,
 • dostępne narzędzia teleopieki i telemedycyny,
 • systemy rejestracji pacjentów w przychodniach i praktykach lekarskich,
 • Zintegrowany Informator Pacjenta platforma z informacjami o pacjencie oraz platformy informacyjne prywatnych operatorów opieki zdrowotnej,
 • cyfrowe wsparcie dla osób dbających o zdrowie (bieganie, jazda rowerem).

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

Sabrina Kowalczyk-Mammadov

508 964 099

Projekt trwa do sierpnia 2021 roku.

Zajęcia będą się odbywały w reżimie sanitarnym:

– 4 uczestników zajęć + prowadząca/prowadzący

– płyn do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, maseczki, zachowanie odstępu.