na strone

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r.

Zadania publicznego  pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec działań środowiskowych w ramach Programów Aktywności Lokalnej, celem wzmacniania społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wspierania ich aktywności”.

Kandydatów można zgłaszać do dnia 26 maja 2017 r. na formularzach znajdujących się pod poniższymi linkami:

Formularz zgłoszeniowy – komisja merytoryczna

Nabór na członka komisji merytorycznej

Nabór na obserwatora