rece

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do konsultacji dokumentu pn. “Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego”. Kodeks opracowany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego, zawierający „dobre praktyki” organizacji pożytku publicznego odnosi się do podstawowych dziedzin działalności organizacji pożytku publicznego. Dotyczy zasad i trybu pracy ich organów statutowych, kwestii związanych z gospodarką finansową organizacji, w tym kwestii wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Uwagi można zgłaszać do 9 marca 2015 r. na adres: jan.karpowicz@mpips.gov.pl 

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (kliknij aby pobrać)

16 marca w sali B Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie w godz. 10-15. odbędą się również warsztaty konsultacyjne, których przedmiotem będą wcześniej zgłoszone uwagi. Chętni mogą zgłaszać swój udział do 11 marca na adres jan.karpowicz@mpips.gov.pl