logo ASOS

Caritas Diecezji Sosnowieckiej od marca do grudnia br. realizuje projekt „Młodość nie przechodzi z wiekiem”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020, w ramach którego, seniorzy, zwłaszcza ci, mający ukończone 60 lat, mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych zajęć aktywizujących.

Oferujemy m.in.

– gimnastykę ruchową, spacery z kijkami
– gimnastykę rehabilitacyjną,
– elementy tańca Zumba/Bachata,

– capoeire,
– zajęcia zdobniczo-malarskie,
– trening pamięci dla seniora,
– warsztaty dietetyczne zdrowego żywienia,

– kawiarenkę Caritas „Dawnych wspomnień czar”

            Ponadto przewidziane są trzy jednodniowe wyjazdy pod opieką przewodnika do atrakcyjnych miejscowości turystycznych w naszym regionie. Będzie to m.in. Beskid Śląski oraz Jura Krakowsko-Częstochowska, Będą także wyjścia na warsztaty plastyczne i basen. Osoby chcące otrzymać bezpłatną pomoc prawną, również mogą skorzystać z takiej usługi, dzięki dyżurom prawnika, które odbywają się w siedzibie sosnowieckiej Caritas oraz w Domu Seniora Caritas w Olkuszu. Do naszych działań chcemy włączyć znajdujące się na terenie miasta i diecezji Domy Pomocy Społecznej, Kluby Seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku. We wrześniu lub październiku planujemy w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej, „Marsz seniora” w którym pod opieką profesjonalnego trenera nordic walking zainteresowani przejdą atrakcyjnymi przyrodniczo ścieżkami regionu. Na pierwszych 30 zgłoszonych czekać będą kije, a wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody w postaci polarów. Pod koniec projektu przewidziane jest nagranie filmu promocyjnego oraz spotkanie integracyjne. Planuje się, że udział w zajęciach aktywizujących weźmie co najmniej 160 seniorów z terenu diecezji sosnowieckiej. Zajęcia odbywają się bowiem nie tylko w Sosnowcu, ale również w Olkuszu i Dąbrowie Górniczej.