DSC 0775

W dniach 19.04.-26.04.2017 sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie zrealizowała wraz z partnerami z Rumunii (Asociatia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societatii Civile) oraz Turcji (Hakkari Üniversitesi) międzynarodowy projekt “Hate. I’m against!”.

        Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana niewielka miejscowość, położona u podnóża Tatr – Poronin. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Poronin – Bronisław Stoch.

Celem projektu było zastanowienie się nad istotą “hejtu” w Internecie i mową nienawiści – zjawiskami, które stają się coraz bardziej powszechne w dzisiejszych czasach, a także nad metodami przeciwdziałania im. Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do zdobycia przez młodzież nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a przede wszystkim nowych postaw takich, jak: wrażliwość, chęć reagowania i niesienie pomocy osobom, które są dyskryminowane z różnych powodów. Podczas wymiany przeprowadzony został happening “Hate. I’m against!” w Zakopanem, wyrażający sprzeciw dla negatywnych zachowań, takich jak: ksenofobia, dyskryminacja czy rasizm.
        Wszystkie działania były realizowane w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie “Hate. I’m against!.” młodzież stała się bardziej świadoma skali problemów, związanych z hejtem w Internecie i mową nienawiści oraz możliwości ich przeciwdziałania. W czasie ośmiodniowego spotkania uczestnicy poznali swoje kultury, kulturę lokalną, ale przede wszystkim zdobyli nowych, międzynarodowych przyjaciół. Dla wielu osób był to pierwszy, zagraniczny wyjazd oraz pierwsze doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym.

Całe przedsięwzięcie było sfinansowane z funduszy Programu ERASMUS +.

DSC 0903

 

20

DSC 0800

DSC 0944

DSC 0729