31 2

Stowarzyszenie Sportowe Zagłębie 1906 z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 19b, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja imprezy pn: „Zagłębiowski Horror Show”.

Oferta

Ogłoszenie

Formularz Uwag