kasa

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 35 złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Puchar Jesieni- zawody spławikowe”.

 Oferta

Ogłoszenie

Formularz uwag