ogloszenie1

W związku z likwidacją Stowarzyszenia Forum Gospodarczo Społeczne
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Czarna 8 zarejestrowanego pod numerem KRS 0000180405 zawiadamiamy potencjalnych wierzycieli o zgłaszanie swoich roszczeń do likwidatora – Pana Tadeusza Oleksego do dnia 02.06.2017 roku.

Kontakt z likwidatorem:
telefon: 668 290 900